Дама в вечернем туалете.

Дама в вечернем туалете.